Pretraživanje jedinstvenog registra računa

Pretraga jedinstvenog registra računa služi za proveru tekućih računa ili proveru blokade računa firme.

 

Na jednom mestu možete pretražiti sve tekuće račune jednog preduzeća i preduzetnika. Takođe, možete proveriti račun i to da li je uključen u platni promet ili blokiran po osnovu prinudne naplate.

 

Pretraga je sa sajta Narodne banke Srbije i obuhvata informacije kao što su: naziv firme, adresa, mesto, opština, delatnost, naziv banke, poreski idetifikacioni broj PIB. Zatim pretraga obuhvata matični broj, status aktivnosti, datum otvaranja i ažuriranja.

Dostavljanje podataka u platnom prometu

Član 44: Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužna su da o statusnim i drugim promenama koje se registruju kod suda, odnosno drugog nadležnog organa, obaveste banku kod koje imaju otvoren račun, u roku od tri dana od dana dobijanja rešenja o upisu te promene kod suda, odnosno drugog nadležnog organa.

Član 45: Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije dostave podatke koji identifikuju klijenta i račune klijenata po nazivu i broju odmah posle otvaranja, odnosno gašenja tih računa, kao i podatke iz evidencija o izvršenom platnom prometu prema jedinstvenom planu računa, kao i druge podatke - u rokovima koje propiše Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar računa banaka, pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost.

Registar računa iz stava 2. ovog člana je javna knjiga i podaci iz tog registra su javni, osim podataka za koje je drugim zakonom utvrđeno da su tajni.

Izvod iz Zakona o platnom prometu

Biznis i finansije

Biznis i finansije 87
maj 2012.

Biznis i finansije 87: Poslovna infrastruktura Srbije
Poslovna infrastruktura Srbije
Krenuli, pa skrenuli

Prijatelji

Dunav osiguranje

NOD32

legalizacija softvera

Hotel Park
Belit
Uniqua osiguranje

Dom zdravlja Jedro

Biznis i finansije

Preko ramena

Doček Nove godine